Zadzwoń 505 131 352

Zmiany w programie Czyste Powietrze – dopłaty do fotowoltaiki

14 maja 2020

Od jutra, 15 maja 2020 r,ulegają zmianie zasady w programie Czyste Powietrze, które pozwalają łączyć dotacje z programu Czyste Powietrze ze wsparciem otrzymywanym z innych programów, np. gminnych czy unijnych.

Po zmianach w Czystym Powietrzu, z dotacji będą mogły skorzystać jedynie osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 tys. zł.  Nie ma już możliwości zaciągnięcia w Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczek, będą tylko dotacje. Pojawiają się natomiast inne możliwości:

– dotacje z programu Czyste Powietrze można łączyć z dotacjami, jakie na wymianę pieców czy termomodernizację przyznaje gmina,

– wnioski zostały nieco uproszczone, dzięki temu obsługa programu ma być szybsza a  na ocenę wniosku będzie 30 dni.

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. Nie będzie możliwości otrzymania dofinansowania na domy nowo budowane.

Dotację otrzyma osoba, której roczne dochody nie przekraczają 100 tys. zł. Nie liczy się już dochodu na członka rodziny.

Zaświadczenia o zarobkach nie trzeba dołączać do wniosku, natomiast to w formularzu należy wskazać jakim PIT-em rozlicza się wnioskodawca.

Wydatki na inwestycje – termomodernizację i wymianę źródła ciepła – są kwalifikowane od 15 maja 2020 r, tzn, że wcześniej poniesione inwestycje nie zostaną już zakwalifikowane do programu.

Nowe zasady są takie, że inwestycje można zacząć na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku, nie wcześniej jednak niż 15 maja 2020 r. Nie ma znaczenia, czy inwestycja w momencie składania wniosku jest zakończona czy nie.

Po zmianach nie ma limitu inwestycji 53 tys. zł, jak było dotychczas. Pojawiają się za to inne limity – kwotowe i procentowe. Wysokość dotacji jest uzależniona od rodzaju przedsięwzięcia i  faktycznie poniesionych kosztów.

Dotacja do budowy i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 – 10 kW będzie wynosić 50% nie więcej jednak niż 5 tys. zł.

Dotacji z programu Czyste Powietrze nie można łączyć z dotacją z programu Mój Prąd.

Inne aktualności

Dotacje do fotowoltaiki w gminie Świecie

23.02.2020 – Gmina Świecie planuje pozyskać finansowanie na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Dofinansowaniu mają podlegać mikroinstalacje fotowoltaiczne oraz pompy ciepła.

Wizyta portalu trojmiasto.pl w Baltic-Energy

11.02.2020 Przed kilkoma dniami mieliśmy przyjemność gościć u siebie przedstawicieli portalu trojmiasto.pl.

Dotacje do fotowoltaiki dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych

31.01.2020 – NFOŚiGW uruchamia program Słoneczne Dachy zakładający przyznawanie spółdzielniom i wspólnotom mieszkaniowym niskooprocentowanych pożyczek na instalacje fotowoltaiczne.

Dotacje do fotowoltaiki w 2020 roku – programy Mój Prąd oraz Czyste Powietrze

26.01.2020 – Mój Prąd i Czyste powietrze to programy wspierające domową fotowoltaikę, których jednak nie można łączyć. Ile wniosków o dofinansowanie fotowoltaiki złożono dotychczas i ile pozostało jeszcze pieniędzy do rozdysponowanie